Skip to content

Brechu

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Mae brechu yn ffordd o ddiogelu poblogaeth rhag cael ei heintio ac i fod yn imiwn i glefydau.

Sut mae brechu’n gweithio

Gall brechlyn helpu system imiwnedd anifail i ymladd yn erbyn clefyd.  Drwy frechu cyfran o’r boblogaeth, gellir atal y clefyd rhag lledaenu gan y byddai yna lai o unigolion y gellir eu heintio.  Gelwir hyn yn ‘imiwnedd buches’. 

Brechu moch daear

Mae mesurau rheoli gwartheg wedi llwyddo i gael gwared ar TB o rannau o’r Deyrnas Unedig lle nad yw’n broblem fawr ymysg bywyd gwyllt.  Mewn ardaloedd eraill, drwy frechu moch daear yn rheolaidd, dylai hyn gryfhau imiwnedd moch daear gan helpu i atal y clefyd rhag lledaenu i wartheg.

Brechu gwartheg

Nid oes triniaeth effeithiol ar gael i wartheg sydd wedi’u heintio.  Rydym am ddatblygu brechlyn i wartheg fydd yn helpu i atal y clefyd rhag lledaenu.  Rydym yn gobeithio y gallwn ddefnyddio’r brechlyn i ddiogelu gwartheg yn y dyfodol.  Bydd yn gyfuniad o fesurau fydd wedi’i anelu at unrhyw beth all achosi’r haint ac i’n helpu i gael gwared ar TB gwartheg.