Skip to content

Cyswlltiadau defnyddiol

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Os oes gennych pryder ar gyfer TB mewn gwartheg, gallwch ddod o hyd isod rhai manylion cysyllt ddefnyddiol.

Byddwch yn siŵr o gael gwybodaeth yn rheolaidd am y Rhaglen i Ddileu TB drwy danysgrifio i dderbyn e-gylchlythyr Gwlad.

Os na allwch ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei angen arnoch, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch TB mewn gwartheg, gallwch gysylltu â