Skip to content

Targedau ac ystadegau

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Iechyd anifeiliaid.

Dolenni perthnasol

Mae Ystadegau & Ymchwil yn rhoi mynediad i'r dystiolaeth sy'n sail i'n penderfyniadau ac mae'n helpu llywodraeth a'r gymuned ehangach i weithio'n fwy effeithiol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rydym wedi gosod targedau uchelgeisiol ar gyfer dileu TB gwartheg yng Nghymru.

Mae targedau dileu a cherrig milltir interim wedi’u gosod ar gyfer pob ardal TB. Os llwyddwn i’w taro, bydd gan Gymru statws Heb TB Swyddogol erbyn 2041.  Am fwy o wybodaeth, gweler y papur isod. 

Rydym yn ymrwymo i ddarparu gwybodaeth dryloyw a hawdd ei gweld am TB

Rydym wedi datblygu dangosfwrdd TB i gyflwyno data gweledol am TB ac i wneud yr wybodaeth yn hawdd ei deall.  Mae’r dangosfwrdd yn ffiltro’r toreth o wybodaeth sydd ar gael yn ddyrnaid o fesurau allweddol am TB yng Nghymru.  Mae’r dangosfwrdd yn dangos sefyllfa’r clefyd ledled Cymru ac yn dangos y gwaith sy’n cael ei wneud trwy’n rhaglen dileu TB.

Ymddiheurwn am hynny.  Fe welwch ddiffiniad o’r termau a ddefnyddir yn yr eirfa. 

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Targedau dileu TB (Maint Ffeil: 206KB)
Adobe PDF document
Dangosfwrdd TB (Maint Ffeil: 849KB)
Adobe PDF document
Geirfa'r dangosfwrdd TB  (Maint Ffeil: 310KB)