Skip to content

Cadw golwg ar adar gwyllt

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Ffliw adar.

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Daw’r drefn ar gyfer cadw golwg am Ffliw’r Adar mewn adar gwyllt yng Nghymru o dan Strategaeth y Deyrnas Unedig ar gyfer Cadw Golwg am Ffliw’r Adar mewn adar gwyllt.

Mae’n cynnwys:

  • cynnal arolwg o adar gwyllt am feirysau’r ffliw’r adar
  • ymchwiliad i’r rhesymau pan fydd nifer fawr o adar gwyllt yn marw.

Pwrpas cadw golwg ar adar gwyllt yw:

  • cael hyd i adar gwyllt sydd ag is-deip H5N1 y Ffliw Adar Pathogenig Iawn
  • diogelu adar fferm
  • diogelu iechyd y cyhoedd.

Mae’r arolwg yn canolbwyntio ar yr adar gwyllt sydd, yn ôl yr arbenigwyr, yn fwyaf tebygol o gario a throsglwyddo’r ffliw adar.  Adar fel gwylanod, hwyaid, gwyddau, elyrch a rhydyddion. Fel rhan o’r arolwg, mae ecolegwyr a wardeiniaid yn crwydro gwarchodfeydd penodol yn rheolaidd gydol y flwyddyn ym mhob rhan o Brydain.  Maen nhw’n cymryd samplau o adar marw ac yn eu hanfon i gael eu sgrinio am feirws ffliw’r adar.  Mae samplau’n cael eu casglu hefyd o warchodfeydd eraill gan wirfoddolwyr.  Mae’r holl brofion yn cael eu cynnal gan Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) (dolen allanol).

Ymchwilio i nifer fawr o farwolaethau ymhlith adar gwyllt

Pwrpas yr arolwg hwn yw ymchwilio beth allai fod yn lladd yr adar pan geir llawer ohonyn nhw wedi marw.  Mae hyn yn rhan fwy cyffredinol o’r gwaith cadw golwg ar anifeiliaid gwyllt.  Mae adar yn marw am nifer fawr o resymau gwahanol, ac ychydig iawn sy’n cael eu lladd gan Ffliw’r Adar.  Ond mae pob sampl sy’n cyrraedd y labordy yn cael ei sgrinio am ffliw’r adar, ymhlith pethau eraill.

Mae ‘nifer fawr o farwolaethau’ ymhlith adar gwyllt yn golygu cael hyd i 5 neu fwy o adar marw yn yr un lle yr un pryd.  Gellir cynnal profion arnyn nhw fel rhan o’r gwaith cadw golwg cyffredin am glefydau mewn anifeiliaid gwyllt.  

Os gwelwch 5 neu fwy o adar marw yn yr un lle, ffoniwch y llinell gymorth ar 03459 33 55 77 a dewiswch yr opsiwn Ffliw’r Adar.

Am fwy o wybodaeth, ewch i Adran yr Amgylchedd a Materion Gwledig (DEFRA) (Saesneg yn unig, dolen allanol).

Mae trefniadau ar wahân ar gael yng Ngogledd Iwerddon.  Ewch i Adran Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig Gogledd Iwerddon (DARDNI) (Saesneg yn unig, dolen allanol) am fwy o wybodaeth.