Skip to content

Ffliw adar: Deddfwriaeth

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Ffliw adar.

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Mae Ffliw Adar yn glefyd heintus iawn o aderyn.

Mae’r ddeddfwriaeth ganlynol wedi cael ei rhoi ar waith er mwyn lleihau’r risg o gyflwyno neu ledaenu’r clefyd: