Skip to content

Bioddiogelwch

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Bioddiogelwch.

Dolenni perthnasol

Mae arferion bioddiogelwch a hwsmonaeth da yn bwysig o ran lleihau risg haint TB gwartheg.
Gofynnwch am wybodaeth am hanes clefydau’r anifail a’i fuches cyn ei brynu.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Bioddiogelwch yw’r ffordd y gall ffermwyr a pherchnogion anifeiliaid leihau’r perygl rhag clefydau.

Rhaid atal clefydau, yn enwedig clefydau hientus iawn fel Clwy’r Traed a’r Genau, rhag lledaenu.

Mae Bioddiogelwch Effeithiol yn sicrhau tawelwch meddwl, anifeiliaid iach a busnes sy’n rhedeg yn well.

Mae manteision o gynnal Bioddiogelwch da yn cynnwys:

  • yn helpu i amddiffyn eich anifeiliaid, anifeiliaid eich cymdogion a chefn gwlad
  • yn helpu i gadw clefydau allan
  • yn atal y potensial o ledaenu clefydau
  • yn helpu i gadw anifeiliaid yn iach
  • yn gallu torri costau atal a thrin clefydau
  • yn gallu gwneud y fferm yn fwy effeithlon.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Amddiffyn eich buches rhag TB (Maint Ffeil: 212KB)