Skip to content

Lles anifeiliaid

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: lles anifeiliaid.

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
ci

Safonau lles anifeiliaid cymwysedig yng Nghymru.Reoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) 2007

Mae'r tudalennau Lles Anifeiliaid ar y wefan yn ymdrin â:

  • Deddf Lles Anifeiliaid 2006
  • Rheoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) 2007
  • y rheoliadau lles wrth gludo anifeiliaid  
  • lles anifeiliaid anwes a fferm, gan gynnwys côd ymarfer.

Mae'r dudalen ar les da byw yn dangos ymrwymiad Llywodraeth Cymru i wella a chynnal safonau lles anifeiliaid fferm. Mae’n cynnwys cludiant, eu gwerthu a'u lladd.

Mae'r adran yma hefyd yn cynnwys wybodaeth am les anifeiliaid anwes/domestig.