Skip to content

Sgil-gynhyrchion anifeiliaid

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Rhaid i safleoedd sy'n derbyn, trafod, defnyddio, trin neu'n gwaredu sgil-gynhyrchion anifeiliaid gael eu cymeradwyo o dan Reoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Cymru) 2014.

Daeth Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Cymru) 2014 i rym ar 28 Mawrth 2014. Mae’r rheoliadau hyn:

  • yn dirymu, mewn perthynas â Chymru, Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Adnabod) 1995
  • yn dirymu ac yn ail-wneud Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Rhif 2) (Cymru) 2011
  • yn cynnwys Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Adnabod)
  • yn parhau i orfodi Rheoliad y Comisiwn (EU) Rhif 142/2011 sy’n gweithredu Rheoliad (EC) Rhif 1069/2009.

Cofrestru

Mae angen cofrestru sawl math o weithgarwch - gan gynnwys gwaith cludwyr sgil-gynhyrchion anifeiliaid a mynwentydd anifeiliaid anwes. Os oes angen ichi gofrestru neu os hoffech ragor o wybodaeth ar y broses gofrestru, cysylltwch â'ch swyddfa Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion rhanbarthol lleol.

Neu, i gael rhagor o wybodaeth am waredu gwastraff anifeiliaid ac anifeiliaid marw yn ddiogel, cysylltwch â'r:

Swyddfa'r Prif Swyddog Milfeddygol
Llywodraeth Cymru
Tŷ Bryn
Teras Picton
Caerfyrddin
SA31 3BS.

Dolenni allanol defnyddiol