Skip to content

Wythnos Gwaith Ieuenctid – 23 i 30 Mehefin

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Gwaith ieuenctid.

Dolenni perthnasol

Mae Llywodraeth Cymru’n awyddus i gael barn pobl ynghylch cynigion newydd i gefnogi’r gwaith o ddatblygu Strategaeth Genedlaethol newydd ar gyfer Gwaith Ieuenctid.
Mae Wythnos Gwaith Ieuenctid yn ddigwyddiad blynyddol sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc a gweithwyr ieuenctid ddathlu llwyddiannau ac effaith gwaith ieuenctid.

Mae Wythnos Gwaith Ieuenctid yn digwydd bob blwyddyn o 23-30 Mehefin, a'i nod yw:

  • hybu dealltwriaeth ehangach a chefnogaeth i waith ieuenctid
  • cael sylw yn y cyfryngau
  • hyrwyddo delwedd gadarnhaol o bobl ifanc
  • hyrwyddo manteision gwaith ieuenctid
  • dathlu cyfraniad gwaith ieuenctid gyda phobl ifanc.

Lansiwyd Wythnos Gwaith Ieuenctid 2017 gan Wobrau Rhagoriaeth mewn Gwaith Ieuenctid. Cynhaliwyd digwyddiad cenedlaethol hefyd ar 27 Mehefin yn y Senedd, Bae Caerdydd, i arddangos gwaith ieuenctid yng Nghymru.

Cynhaliwyd llawer o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar draws Cymru a chafodd llawer o storïau a lluniau eu rhannu dros Twitter.

Yn dilyn Wythnos Gwaith Ieuenctid 2016, cafodd rhai o’r storïau a’r lluniau eu coladu i greu Storify (dolen allanol).