Skip to content

Enillwyr Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2018

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Gwaith ieuenctid.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, wedi cyhoeddi'r rheini sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2018.

Mae'r gwobrau yn cydnabod y gweithwyr ieuenctid a'r prosiectau gwaith ieuenctid gorau yng Nghymru.

Ar 29 Mehefin 2018, yn y seremoni wobrwyo yng Nghaerdydd, datgelwyd enillwyr pob un o'r naw categori.

Ymgysylltu ag addysg ffurfiol, hyfforddiant a chyflogaeth:

Enillydd
 • Ymyrryd ac Atal yn Gynnar: Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd
Yn ail
 • Multiple Support in Education (MouSE): Media Academy Cardiff

Hyrwyddo iechyd, lles a ffordd o fyw egnïol:

Enillydd
 • Mind Matters: Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol
Eraill a ddaeth i'r brig
 • M Girls @ Clwb Bechgyn a Merched Treharris: Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Pecyn Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl: Merthyr Tudful Mwy Diogel
 • Positive Futures: Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Hyrwyddo hawliau pobl ifanc:

Enillydd
 • Cyngor Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot: Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Yn ail
 • Cardiff Young Commissioners: Prosiect Teuluoedd yn Gyntaf - Cyngor Dinas Caerdydd

Hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth:

Enillydd
 • Clwb Ieuenctid Derwen: Gwasanaethau Ieuenctid Gwynedd
Eraill a ddaeth i'r brig
 • The Basement LGBTQ+: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Rhaglen Gynnwys: Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen

Hyrwyddo treftadaeth a diwylliannau yng Nghymru a thu hwnt:

Enillydd
 • Patagonia: Urdd Gobaith Cymru
Eraill a ddaeth i'r brig
 • Ein Sylfaenwyr a'r Rhyfel Byd Cyntaf Clybiau Bechgyn a Merched Cymru
 • Trychineb Argae Dolgarrog: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Hyrwyddo’r celfyddydau, sgiliau’n ymwneud â’r cyfryngau a sgiliau digidol:

Enillydd
 • Media Academy Caerdydd: Labels

Gwirfoddolwr eithriadol mewn lleoliad gwaith ieuenctid:

Enillydd
 • Tony Humphries: YMCA Abertawe
Yn ail
 • Jo Nuttall: Fun Friday Youth Club - Clybiau Bechgyn a Merched Cymru

Gweithiwr ieuenctid eithriadol:

Enillydd
 • Louise Coombs: Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd
Eraill a ddaeth i'r brig
 • Bethan Bartlett, Swyddog Ieuenctid a Chymunedol: Youth Cymru
 • Amy Bolderson, Swyddog Ymgysylltu ag Ieuenctid: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Gwneud gwahaniaeth:

Enillydd
 • Rachel Wright: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Yn ail
 • Tim Ramsey: Gwasanaethau Ieuenctid Sir Benfro

Lawrlwytho Dogfen