Skip to content

Gwaith ieuenctid mewn ysgolion

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Gwaith ieuenctid.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae sefydliadau gwaith ieuenctid ledled Cymru yn darparu ystod o raglenni sy’n ategu ac yn cefnogi gwaith ysgolion a darparwyr addysg ffurfiol.

Mae rôl allweddol i waith ieuenctid wrth hyrwyddo datblygiad personol a chymdeithasol pobl ifanc.

Mae gwaith ieuenctid yn broffesiwn sy'n galw am sgil, ac fe'i cefnogir gan Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Gwaith Ieuenctid. Mae gweithwyr ieuenctid yn helpu pobl ifanc i ddysgu amdanyn nhw'u hunain, am eraill ac am gymdeithas, drwy weithgareddau addysgol anffurfiol.

Mae gwaith ymchwil wedi dangos y gall arferion da mewn gwaith ieuenctid wella lefelau presenoldeb pobl ifanc mewn ysgolion, eu hymddygiad, eu cymhelliant, eu cydberthnasau a'u lefelau cyflawni. Mae hefyd wedi dangos y gall profiadau dysgu y tu allan i'r dosbarth hyrwyddo ymgysylltu a chyflawni mewn ysgolion.

Rydym yn gwybod bod llawer o ysgolion a darparwyr addysg ffurfiol ledled Cymru yn cydnabod manteision gwirioneddol gwaith ieuenctid.

Yn unol â'r camau a nodir yn Strategaeth Gwaith Ieuenctid Genedlaethol Cymru 2014-18, comisiynwyd Arad i gynnal adolygiad o waith ieuenctid mewn ysgolion yng Nghymru ac i nodi enghreifftiau o arferion da. Mae'r adroddiad cryno a'r adroddiad llawn i'w gweld ar waelod y dudalen.

Chwefror 2016 comisiynwyd Vanessa Rogers, ymgynghorydd gwaith ieuenctid ac hyfforddwr, i ymchwilio'r effaith darpariaeth gwaith ieuenctid cyfredol mewn ysgolion yng Nghymru.