Skip to content

Strategaeth gwaith ieuenctid genedlaethol Cymru

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Gwaith ieuenctid.

Dolenni perthnasol

Mae Llywodraeth Cymru’n awyddus i gael barn pobl ynghylch cynigion newydd i gefnogi’r gwaith o ddatblygu Strategaeth Genedlaethol newydd ar gyfer Gwaith Ieuenctid.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r strategaeth hon yn pennu'r cyfeiriad ar gyfer sefydliadau gwaith ieuenctid yn ystod y pedair blynedd nesaf.

Ar 20 Chwefror 2014, lansiwyd Strategaeth Gwaith Ieuenctid Genedlaethol newydd Cymru (2014-2018) gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg.

Mae'r strategaeth yn:

  • cydnabod gwerth darpariaeth gwaith ieuenctid mynediad agored, a'r rôl y mae'r ddarpariaeth honno'n ei chwarae
  • hyrwyddo cysylltiadau cryfach rhwng darpariaeth gwaith ieuenctid ac addysg ffurfiol
  • nodi'r angen i sefydliadau gwaith ieuenctid statudol a gwirfoddol gydweithio'n agosach
  • nodi'r angen i gryfhau'n sylweddol y sylfaen dystiolaeth am yr effaith y mae gwaith ieuenctid yn ei chael ledled Cymru.

Bydd gofyn i Lywodraeth Cymru, sefydliadau gwirfoddol cenedlaethol a lleol ac awdurdodau lleol gydweithio er mwyn rhoi'r camau gweithredu a nodir yn y Strategaeth ar waith yn llwyddiannus a gyrru gwaith ieuenctid yn ei flaen.