Skip to content

Cronfa Ddysgu Undebau Cymru: Cylch ymgeisio 2018-2019

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Sgiliau a hyfforddiant.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Diben y gronfa yw annog dysgu yn y gweithle, gan gydnabod rôl unigryw yr Undebau Llafur yn cefnogi dysgu a datblygu sgiliau yn y gweithle.

Bydd y cylch ymgeisio yn dechrau ar 19 Rhagfyr 2017 ac yn dod i ben ar 2 Chwefror 2018.

Mae unrhyw Undeb Llafur ardystiedig sydd ag aelodau yng Nghymru, p’un a yw’n gysylltiedig â Chyngres yr Undebau Llafur ai peidio, yn gymwys i wneud cais.   Bydd pob cais a ddaw i law yn cael ei asesu gan banel asesu yn erbyn y meini prawf a nodir yn y Prosbectws.

Mae prosbectws 2018–2019 WULF yn parhau â’r thema o gylch ymgeisio 2016 - 2018, sydd yn canolbwyntio ar waith yr Undebau Llafur yn datblygu cyflogadwyedd a sgiliau’r gweithlu. Mae pwyslais penodol ar ddileu’r rhwystrau i’r rheini nad ydynt yn cael eu hystyried yn ddysgwyr traddodiadol, mewn partneriaeth â chyflogwyr ac eraill.

Bydd angen i brosiectau newydd ymateb i anghenion sgiliau a chyflogadwyedd y gweithlu fel y maent yn dod i’r amlwg, a fydd yn help i gyflenwi anghenion sgiliau’r gweithluoedd presennol a gweithluoedd y dyfodol yn Nghymru.

Lawrlwytho Dogfen

Microsoft Word document
Ffurflen gais WULF (Maint Ffeil: 67KB)