Skip to content

Fesurau perfformiad sgiliau

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Sgiliau a hyfforddiant.

Dolenni perthnasol

Mae'r cyhoeddiad hwn yn pennu'r camau gweithredu ar gyfer y dyfodol ym maes polisi a fydd yn galluogi Cymru i ddatblygu'n wlad â sgiliau medrus.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Y mesurau fydd sail y gwaith o wireddu ein huchelgais o ran sgiliau yng Nghymru a chyflawni’r newidiadau sydd eu hangen mewn ymateb i’r Datganiad Polisi ar Sgiliau.

Mae’r cyhoeddiad hwn yn amlinellu’r mesurau perfformiad a fydd yn helpu i roi’r Cynllun Gweithredu Sgiliau ar waith.

Bydd y mesurau o ddiddordeb i bob math o grwpiau ac maent yn canolbwyntio ar bedwar prif faes:

  • Swyddi a thwf
  • Cynaliadwyedd ariannol
  • Cydraddoldeb a thegwch
  • Meincnodi sgiliau’n rhyngwladol

I ddod i wybod mwy cysylltwch â: employmentandskillspolicy@cymru.gsi.gov.uk