Skip to content

Y Sgwrs Go Iawn

Dolenni perthnasol

Mae'r adran hon yn disgrifio sut yr ydym yn cefnogi’r rhaglen Prentisiaethau yng Nghymru.
Rhaglen ddysgu yw Hyfforddeiaethau ar gyfer pobl ifanc 16 i 18 oed yng Nghymru.
Mae £25 miliwn o gyllid Ewropeaidd wedi’i gymeradwyo i gynnal rhaglen Twf Swyddi Cymru.
Mae’r digwyddiadau yn tynnu ynghyd bobl ifanc, arweinwyr busnes a rhanddeiliaid eraill i drafod materion penodol.

Y nod yw dod i ddeall yn well beth yw barn ein gilydd ar wahanol faterion polisi.

Mae’r digwyddiadau yn hynod ryngweithiol a diddorol, gyda chwestiynau a thrafodaethau o amgylch y bwrdd, dan ofal hwyluswyr. Mae’n hollbwysig ein bod yn cael cymysgedd briodol o bobl yn y digwyddiad, er mwyn cael barn gytbwys gan bob rhanddeiliad.

Bydd y dyddiadau ar gyfer y gyfres nesaf o’r  ‘Sgwrs Go Iawn’ yn cael eu cyhoeddi ar ddechrau 2017.

Yn y cyfamser, os hoffech gofrestru eich diddordeb mewn digwyddiadau yn y dyfodol anfonwch e-bost at y tîm digwyddiadau ar realconversation@wales.gsi.gov.uk