Skip to content

Buddsoddwyr mewn Pobl (BmP)

Mae llwyddiant pob cyfundrefn yn dibynnu ar allu’r pobl sy’n gweithio iddi.

Mae Buddsoddwyr mewn Pobl yn eich helpu chi i gael y gorau o'ch pobl drwy gynnig ffordd ichi feithrin diwylliant cadarnhaol a sicrhau bod eich gweithwyr yn gallu ymgysylltu'n llawn â nodau eich busnes.

Drwy ennill y dyfarniad hwn, rydych chi'n anfon neges gadarn am y gwerth rydych chi'n ei osod ar eich gweithwyr a'u cyfraniad nhw at y llwyddiant rydych chi'n ei fwynhau gyda'ch gilydd.

Beth ydyw

Fframwaith ar gyfer rhagori mewn rheoli pobl yw Buddsoddwyr mewn Pobl, ac mae'n rhoi ichi'r egwyddorion sydd eu hangen arnoch o ddydd-i-ddydd i arwain, rheoli a datblygu eich pobl.

Mae'r fframwaith yn canolbwyntio ar bwysigrwydd arweiniad gwych a chyfathrebu mewnol gwell i'ch helpu i elwa i'r eithaf ar y sgiliau a'r gallu sydd gan eich pobl.

Sut mae'n gweithio

Gall ymarferwyr Buddsoddwyr mewn Pobl weithio gyda chi i edrych ar eich perfformiad ar hyn o bryd yn ogystal ag ystyried lle yr hoffech chi fod yn y dyfodol. Gallant roi mynediad ichi at wybodaeth ac adnoddau rheoli pobl amrywiol i'ch cefnogi i ymateb i weithlu sy'n newid, economi ansefydlog a disgwyliadau cwsmeriaid sy'n cynyddu.

Mae'r broses asesu annibynnol yn rhoi trosolwg gwerthfawr o'r cyfleoedd sydd ar gael i wella yn ogystal â chyflawni potensial eich pobl a'ch busnes.

Pwy sy'n gymwys

Busnesau gyda dau neu fwy o weithwyr, mewn unrhyw sector. Mae'n bryd fuddsoddi yn eich pobl (dolen allanol).

Mae rhagor o wybodaeth am wasanaethau yng Nghymru ar gael ar wefan Buddsoddwyr mewn Pobl (dolen allanol).