Skip to content

Fframwaith ar gyfer buddsoddi ar y cyd mewn sgiliau

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Sgiliau a hyfforddiant.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd y fframwaith hwn yn ategu ein polisi o ailgydbwyso’r cyfrifoldeb dros fuddsoddi mewn sgiliau.

Ein nod yw gwneud y gorau o’r adnoddau sydd ar gael er mwyn medru datblygu sgiliau a sicrhau ein bod yn datblygu mantais gystadleuol fel cenedl o ran creu gweithlu cynhyrchiol a medrus.  

Mae’r fframwaith yn nodi’r buddsoddiadau hynny sydd dan arweiniad y llywodraeth a fydd yn parhau i gynorthwyo cyflogwyr i gymryd yr awenau i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar eu gweithlu.

Rydym yn disgwyl y bydd y fframwaith yn cael ei weithredu’n llawn erbyn 2017.

Lawrlwytho Dogfen