Skip to content

Datblygu'r gweithlu

Dolenni perthnasol

Mae tua 23,000 o lywodraethwyr ysgolion yng Nghymru, un o’r grwpiau gwirfoddol mwyaf.

Ewch i wefan Dysgu Cymru i gael rhagor o wybodaeth yn ymwneud â datblygu’r gweithlu (dolen allanol), gan gynnwys:

  • dod yn athro
  • arweinyddiaeth
  • perfformiad a safonau
  • dysgu proffesiynol
  • athrawon cyflenwi