Skip to content

Wyt ti’n cael dy fwlio?

Dolenni perthnasol

Cyngor ar sut i wneud cwyn i’r ysgol a sut i gael cymorth.
Cyfres o ddeunyddiau gwrth-fwlio yw 'Parchu eraill' sy’n darparu canllawiau ac atebion ymarferol ar rwystro ac ymateb i ddigwyddiadau o fwlio mewn ysgolion.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cyngor ar beth i’w wneud ac wrth bwy fedri di ddweud os wyt ti’n cael dy fwlio.

Lawrlwytho Dogfen