Skip to content

Casglu data ôl-16

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r nodiadau hyn yn gwneud ysgolion ac awdurdodau lleol yn ymwybodol o'r eitemau data sy'n ofynnol o ran casglu data ôl-16 ym mis Hydref 2018.

Mae'r casgliad hwn yn gofyn am ddata am y dysgu a wnaed gan y disgyblion yn y flwyddyn academaidd flaenorol.

Mae hyn yn wahanol i fanylion a gyflwynwyd ym mis Medi yn y gorffennol a oedd dim ond yn casglu data am y dysgu a ddechreuwyd yn ystod y mis hwnnw.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: