Skip to content

Casglu data Profion Cenedlaethol Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Casglu canlyniadau’r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol ar gyfer disgyblion blynyddoedd 2-9 y cwricwlwm cenedlaethol.

Dylai ysgolion anfon y data hyn atom drwy eu Hawdurdod Lleol.

Darllenwch Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol - Llawlyfr gweinyddu profion 2018 (dolen allanol) ar wefan Dysgu Cymru i gael rhagor o wybodaeth am y gofynion statudol.

Dyddiadau allweddol:

  • 25 Ebrill I 9 Mai 2018 - Cyfnod profion ysgolion uwchradd
  • 2 I 9 Mai 2018 - Cyfnod profion ysgolion cynradd
  • 8 Mai 2018 - Dyddiad cofnodi
  • 6 Mehefin 2018 - Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ffeiliau profion cenedlaethol Cymru
  • Awst 2018 - Adroddiadau cymharol ysgolion ar gael.

Manylion cyswllt

E-bost: NDCmailbox@llyw.cymru  

Ffôn: 0300 062 5014