Skip to content

Casgliad lefel disgyblion addysg heblaw yn yr ysgol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bob mis Ionawr, cesglir gwybodaeth gan awdurdodau lleol am ddysgwyr sy'n mynd i Unedau Cyfeirio Disgyblion a mathau eraill o addysg heblaw am yn yr ysgol.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â IMS@wales.gsi.gov.uk