Skip to content

Casgliadau Data

Ein nod yw cyfyngu ar nifer y ceisiadau data a wneir i ysgolion drwy gasglu data am ddisgyblion unigol.

Dyma’r prif gasgliadau o ddata am ddisgyblion unigol sydd ar gael ar hyn o bryd:

  • casglu data ôl-16
  • Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD)
  • Casgliad Lefel Disgyblion Addysg Heblaw yn yr ysgol
  • Casglu Data Cenedlaethol (NDC)
  • Casgliadau Presenoldeb
  • Casgliad Prawf Cenedlaethol Cymru.

Fforwm Datblygu Meddalwedd

Mae'r Fforwm Datblygu Meddalwedd yn ein galluogi i gyfarfod â chyflenwyr meddalwedd gwybodaeth reoli, awdurdodau lleol a grwpiau defnyddwyr meddalwedd.

Prif ddiben y cyfarfodydd yw sicrhau bod pawb sy’n gysylltiedig â manylebau a phroses ddatblygu’r systemau meddalwedd i ysgolion yn ymwybodol o'n gofynion o ran datblygu casgliadau data yn electronig gan ysgolion.

Mae cyfarfodydd y Fforwm Datblygu Meddalwedd yn cael eu cynllunio o amgylch yr amserlen o fanylebau a rhyddhad meddalwedd yn flynyddol, sy'n golygu eu bod yn dueddol o gael eu cynnal ym mis Chwefror, Mawrth, Mehefin, Hydref a mis Tachwedd.

Os oes gan eich cwmni ddiddordeb mewn cael ei gynrychioli yng nghyfarfodydd y Fforwm Datblygu Meddalwedd, ac os hoffech gael eich cynnwys ar y rhestr bostio o ran dogfennau manyleb, e-bostiwch 
IMS@wales.gsi.gov.uk