Skip to content

Cynlluniau datblygu ysgolion

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Y cynllun datblygu ysgol yw cynllun strategol yr ysgol ar gyfer gwella. Mae’n pennu’r camau gweithredu y bydd ysgol yn eu cymryd i wella deilliannau i ddysgwyr.

Mae gofyn i bob ysgol a gynhelir gael cynllun datblygu ysgol sy’n cydymffurfio â’r rheoliadau (dolen allanol).

Mae’r rheoliadau yn berthnasol i’r gwaith o baratoi a chynnal cynllun datblygu ysgol ac yn ymwneud â’r canlynol:

  • y materion y dylid ymdrin â nhw mewn cynllun datblygu ysgol
  • y cyfnod dan sylw yn y cynllun datblygu ysgol
  • gofynion adolygu a diweddaru’r cynllun datblygu ysgol
  • trefniadau cyhoeddi’r cynllun datblygu ysgol.

Mae’r cynllun datblygu ysgol yn gynllun tair blynedd sy’n amlinellu sut y bydd yr ysgol yn cyrraedd ei thargedau mewn perthynas â’i blaenoriaethau a sut y bydd yn defnyddio’r adnoddau sydd ar gael. Bydd hefyd yn dangos sut y bwriada’r ysgol ddatblygu ei staff er mwyn cwrdd â blaenoriaethau a thargedau’r ysgol.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Cynlluniau datblygu ysgolion (Maint ffeil: 324KB)