Skip to content

Bandio ysgolion uwchradd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae bandio ysgolion uwchradd wedi ei ddisodli gan y System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion.

Ein dull o bennu’r ysgolion uwchradd oedd angen y gefnogaeth fwyaf arnynt o ystyried eu perfformiad oedd y system fandio. Cafodd y wybodaeth hon ei chyhoeddi yn y cyfnod 2011 i 2013.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau yna cysylltwch â IMS@cymru.gsi.gov.uk.

Y model ar gyfer bandio ysgolion uwchradd (gyda nodiadau siarad) (Powerpoint) (Maint ffeil: 504KB)