Skip to content

Safonau cenedlaethol ar gyfer cynghorwyr herio

Dolenni perthnasol

Mae’n fframwaith ar gyfer gwella ysgolion ac cydnabod y rôl bwysig mae ysgolion, awdurdodau lleol, consortia rhanbarthol a Llywodraeth Cymru yn ei chwarae mewn addysg.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rydym wedi datblygu ar y cyd â chynrychiolwyr y consortia safonau cenedlaethol ar gyfer cynghorwyr herio.
Disgwylir i Gynghorwyr Herio fodloni’r criteria sy’n cael eu nodi yn y safonau, yn unol â’r fframwaith yn y Model Cenedlaethol ar gyfer Gweithio’n Rhanbarthol.  Bydd y safonau’n helpu i wella yr fordd rydym yn cefnogi ysgolion a gweithio gyda nhw.

Lawrlwytho Dogfen