Skip to content

Hwb - Tuag at ddyfodol digidol

Dolenni perthnasol

Ym mis Medi 2011, comisiynodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews AC, adolygiad o ddulliau addysgu digidol yn yr ystafell ddosbarth, gan greu grŵp gorchwyl a gorffen allanol i'w arwain.

Mae platfform dysgu digidol newydd arloesol ar gyfer bob sefydliad addysg 3-19 oed yng Nghymru.

Ydych chi’n cael eich ysbrydoli gan y posibiliadau y gall technolegau digidol eu cynnig i ddysgwyr? Ydych chi’n helpu pobl ifanc i chwarae eu rhan yn y byd digidol sy’n newid mor gyflym?

Mae platfform dysgu digidol newydd a deinamig wedi ei lansio a fydd yn caniatáu i athrawon a dysgwyr rannu a chael mynediad i amrywiaeth o ddyfeisiau ac adnoddau digidol a fydd yn cefnogi dysgu disgyblion 3-19 oed yng Nghymru.

Bydd Hwb, sy’n ddwyieithog ac yn rhan o rith-amgylchedd dysgu Cymru gyfan, hefyd yn rhoi cyfle i athrawon a dysgwyr greu a rhannu eu hadnoddau eu hunain a chydweithio.

Fel rhan o’r platfform dysgu, bydd ysgolion yn gallu trawsnewid y modd maent yn cyfathrebu gyda dysgwyr a’u rhieni, drwy eu platfform dysgu Hwb+ eu hunain.

Drwy gofrestru ar gyfer Hwb, gall ysgolion gael mynediad i wasanaeth cwmwl Microsoft Office 365 ar gyfer athrawon a dysgwyr, ac amrywiaeth o ddyfeisiau a chynnwys a fydd yn cael eu hychwanegu at Hwb yn ystod oes y gwasanaeth.

Mae hyn yn darparu fersiwn ar-lein o Microsoft Word, PowerPoint, Excel, OneNote a Lync ac yn sicrhau bod gan yr holl staff a disgyblion fynediad i borth Microsoft Office p’un ai ydynt wedi ei osod ar eu cyfrifiadur ai peidio.

Dyma’r cam mawr cyntaf fel rhan o’r strategaeth dysgu digidol ehangach, sydd hefyd yn ceisio hybu effeithlonrwydd technoleg gwybodaeth athrawon sy’n dechrau yn y proffesiwn gan helpu i hybu diwylliant o ddinasyddiaeth ddigidol ar gyfer dysgwyr.

Ewch i lwyfan dysgu digidol Hwb (dolen allanol) neu gweler ein trydar @AdASCymru ar Twitter (dolen allanol) ar gyfer y diweddaraf.