Skip to content

Llythyron cylch gwaith

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Cylch Gwaith Estyn.

Mae ein llythyrau cylch gwaith yn comisiynu’n ffurfiol gyngor yr ydym yn ei gwneud yn ofynnol i Estyn ei ddarparu.

Cânt eu hanfon at Brif Arolygydd Estyn dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau. Mae’r llythyrau’n cynnwys adolygiadau thematig sy’n ofynnol a throsolwg o’r meysydd polisi y mae arnom angen cyngor arnynt.

Cylch gwaith Estyn ar gyfer 2018/19

07/12/17
Cylch Gwaith Estyn ar gyfer 2018/19 a gyhoeddwyd gan y Ysgrifennydd y Cabinet dros addysg.
 

Cylch gwaith Estyn ar gyfer 2017-2018

25/01/17
Cylch Gwaith Estyn ar gyfer 2017/18 a gyhoeddwyd gan y Ysgrifennydd y Cabinet dros addysg.
 

Cylch gwaith Estyn ar gyfer 2016-2017

01/03/16
Cylch gwaith blynyddol gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau i Estyn ar gyfer 2016-17.
 

Cylch Gwaith Blynyddol Estyn 2015-16

05/03/15
Mae ein llythyr cylch gwaith yn nodi’r cyngor yr ydym yn comisiynu Estyn i’w ddarparu ar gyfer y flwyddyn ariannol 2015-16.
 
Cylch Gwaith Blynyddol Estyn 2014-15

Cylch Gwaith Blynyddol Estyn 2014-15

20/02/14
Mae ein llythyr cylch gwaith yn nodi’r cyngor yr ydym yn comisiynu Estyn i’w ddarparu ar gyfer y flwyddyn ariannol 2014-15.
 

Cylch Gwaith y Prif Arolydd dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru am 2013-14

22/02/13
Mae'r Cylch Gwaith y Prif Arolygydd dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru am 2013-14 yn nodi'r cyngor sy'n cael ei gomisiynu gan yr Adran Addysg a Sgiliau (AdAS) yn 2013-2014.
 

Cylch Gwaith y Prif Arolydd dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru am 2012-13

13/01/12
Mae'r Cylch Gwaith y Prif Arolygydd dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru am 2012-13 yn nodi'r cyngor sy'n cael ei gomisiynu gan yr Adran Addysg a Sgiliau (AdAS) yn 2012-2013.