Skip to content

Cylch Gwaith Estyn

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Cylch Gwaith Estyn.

Ar y dudalen hon gallwch weld llythyron blynyddol y Gweinidog Addysg sy'n pennu cylch gwaith Estyn a'n hymatebion ni i Adroddiadau Cylch Gwaith Estyn.

Gwasanaeth arolygu annibynnol yw Estyn sy'n gyfrifol am arolygu safonau ac ansawdd yr holl sectorau addysg a hyfforddiant yng Nghymru. Meilyr Rowlands, y Prif Arolygydd yw pennaeth Estyn.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Estyn.

Bob blwyddyn mae'r Gweinidog dros Addysg yn ysgrifennu llythyr cylch gwaith at y Prif Arolygydd er mwyn comisiynu cyngor ar ystod eang o bynciau sy'n ymwneud ag addysg a hyfforddiant. Mae Estyn yn llunio adroddiadau mewn ymateb i'r eitemau sydd i'w gweld yn y Llythyr Cylch Gwaith Blynyddol.

Defnyddir yr wybodaeth a ddarperir gan Estyn yn y gwaith o lunio polisïau ac i fonitro hynt y gwaith yn unol â pholisïau presennol. Mae'r adroddiadau hyn i'w gweld ar wefan Estyn.

Mae'r Gweinidog dros Addysg yn ystyried yr adroddiadau hyn ac yn llunio ymateb i'r argymhellion.