Skip to content

Proses ffedereiddio ysgolion a gynhelir

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae Rheoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2014, a ddaeth i rym ar 22 Mai 2014 yn rhoi effaith i bwerau awdurdod lleol i ffedereiddio ysgolion.

Mae gan ysgolion y pŵer i ddewis ffedereiddio o dan ddarpariaethau a gyflwynwyd yn 2010. Bellach, mae’r pwerau hyn wedi’u cydgrynhoi yn Rheoliadau 2014.

Mae canllaw statudol sy’n cynnwys gwybodaeth a chyngor ymarferol i gyrff llywodraethu ac awdurdodau lleol wedi cael ei gyhoeddi i ategu’r rheoliadau.