Skip to content

Y Grant Datblygu Disgyblion a’r Grant Datblygu Disgyblion Blynyddoedd Cynnar

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Addysgu plant difreintiedig.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r grantiau hyn yn darparu cymorth ariannol i helpu mynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad.

Bydd holl ddogfennau canllaw adolygu i adlewyrchu'r newid o Grant amddifadedd disgyblion y Grant datblygu disgybl ond yn y cyfamser gallwch barhau i ddefnyddio canllawiau presennol.

Mae’r dogfennau canllaw yn darparu gwybodaeth am yr hyn sydd angen i chi ei ystyried wrth gynllunio sut i ddefnyddio’r grant.

Dylech eu darllen ochr yn ochr â ‘Grant Amddifadedd Disgyblion – Beth sydd wir yn Gweithio (dolen allanol) ac Ailysgrifennu’r Dyfodol : codi cyrhaeddiad ac uchelgais yn ysgolion Cymru.

Hefyd, mae Pecyn EEF (dolen allanol) yn darparu gwybodaeth ynghylch strategaethau effeithiol sydd wedi ‘u profi i helpu defnyddio’r cyllid yn y ffordd orau bosibl.

Mae rhagor o ganllawiau ac adnoddau (dolen allanol) i helpu i fynd i'r afael ag effaith tlodi ar addysg ar gael ar wefan Ddysgu Cymru.