Skip to content

Y cwricwlwm ysgol

Y rhaglen astudio ar gyfer plant a phobl ifanc 3 oed hyd 19 oed.

Dyma wahanol elfennau cwricwlwm ysgolion Cymru:

Mae gwybodaeth bellach ar gael ar Dysgu Cymru, gan gynnwys:
  • canllawiau
  • polisïau
  • strategaethau
  • adroddiadau
  • deunyddiau hyfforddi.