Skip to content

Cwricwlwm ac asesu

merch sy'n ysgrifennu

Ein gweledigaeth yw darparu cwricwlwm a fframwaith asesu cydlynol ac integredig ar gyfer ysgolion, sy’n codi safonau cyrhaeddiad ac yn ehangu cyfleoedd addysgol.

Mae gwybodaeth allweddol am y cwricwlwm (dolen allanol) a’r trefniadau asesu (dolen allanol), dulliau gweithredu ac ymchwil berthnasol i’w gweld ar Dysgu Cymru.

Mae cwricwlwm newydd yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd.