Skip to content

Codau derbyn ac apelau i ysgolion

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Derbyniadau ysgolion.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r codau hyn yn gosod gofynion ac yn cynnig arweiniad mewn perthynas â derbyniadau ac apelau ym mhob ysgol gynradd, uwchradd a chanol.

Maent yn berthnasol i'r dyletswyddau derbyn a arferir gan:

  • awdurdodau derbyn
  • cyrff llywodraethu
  • awdurdodau lleol
  • fforymau derbyn
  • paneli apelau derbyn.

Mae'n ddyletswydd statudol ar y cyrff hyn i "weithredu yn unol â'r" Codau.

Daeth y Cod Derbyn i Ysgolion i rym ar 8 Gorffennaf 2013 ac mae'n berthnasol i drefniadau ar gyfer derbyn plant o Fedi 2014 i 2015 ymlaen.

Bydd y Cod Apelau Derbyn i Ysgolion yn berthnasol o 1 Ionawr 2014 i bob apêl a glywir am y tro cyntaf ar neu ar ôl y dyddiad hwn. Nad oes hawl i apelio yng nghyswllt derbyn i feithrinfa.

Nid yw'r naill god na'r llall yn ceisio cynnig arweiniad ar bob sefyllfa bosibl.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y ddogfen cwestiynau cyffredin. Os oes gennych chi gwestiwnau ychwanegol, e-bostiwch SchoolsManagementDivision3@wales.gsi.gov.uk

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Y cod derbyn i ysgolion (Maint ffeil: 415KB)
PDF Document (MFS)
Cwestiynau cyffredin (Maint ffeil: 120KB)