Skip to content

Codi Golygon: adolygiad o Gymraeg i Oedolion

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Addysg a sgiliau.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gwnaeth y Grŵp Adolygu 24 o argymhellion ar ddyfodol rhaglen Cymraeg i Oedolion.

Nod yr argymhellion yn yr adroddiad yw sicrhau bod Cymraeg i Oedolion (dolen allanol) yn parhau i ddarparu cyfleoedd i bobl ddod yn siaradwyr Cymraeg. Mae’r argymhellion yn cyd-fynd â’n cyfeiriad polisi cyfredol, fel yr amlinellir yn y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg a’r Strategaeth Iaith, Iaith fyw: iaith byw.

Rydym wedi cyhoeddi ymateb yn croesawu argymhellion y Grŵp Adolygu.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Ymateb ysgrifenedig (Maint ffeil: 166KB)