Skip to content

Adolygiad o Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon yng Nghymru

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Addysg a sgiliau.

Dolenni perthnasol

Cyhoeddi adroddiad yr Athro John Furlong ar ddyfodol Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon yng Nghymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae adroddiad Adolygiad o Hyfforddiant Cychwynol Athrawon yng Ngymru ar Datganiad Ysgrifenedig sy’n cynnwys ymateb i’r argymhellion wedi cael ei gyhoeddi.