Skip to content

Un iaith i bawb: adolygiad o Gymraeg ail iaith yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4

Dolenni perthnasol

Yng Nghymru, yn dibynnu ar nifer o ffactorau lleol, bydd addysg cyfrwng Cymraeg, Saesneg-Cymraeg neu ddwyieithog ar gael ar gyfer eich plentyn.
Sut yr ydym yn gweithio er mwyn sicrhau Cymru ddwyieithog.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ym mis Gorffennaf 2012, sefydlodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau Grŵp i adolygu Cymraeg ail iaith yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4 ac i ystyried sut i godi safonau a lefelau cyrhaeddiad yn y pwnc.

Prif nod y Grŵp oedd ystyried pa newidiadau y dylid eu gwneud i addysgu ac asesu Cymraeg ail iaith yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4 i alluogi mwy o ddysgwyr i ddefnyddio’r Gymraeg. Dechreuodd yr Adolygiad ym Medi 2012.

Mae’r Grŵp wedi casglu tystiolaeth a chwrdd â nifer o randdeiliaid sy’n ymwneud â’r maes. Cyflwynwyd yr adroddiad a’r argymhellion i’r Gweinidog ym mis Medi 2013.

Mae’r Gweinidog wedi ystyried yr argymhellion ac wedi cyhoeddi ymateb.

Am fwy o wybodaeth, anfonwch e-bost:
addysg.gymraeg@cymru.gsi.gov.uk