Skip to content

Darpariaeth ar gyfer disgyblion mwy galluog a thalentog ar draws Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Adolygiad i nodi’r ddarpariaeth a gynigir i Ddisgyblion Mwy Galluog a Thalentog (MAT) yng Nghymru ar hyn o bryd.

Adroddiad annibynnol yw hwn a baratowyd i ganfod pa strategaethau sy’n cael eu defnyddio gan ysgolion, sefydliadau/colegau Addysg Bellach ac Awdurdodau Lleol i ganfod, cefnogi, herio, monitro ac olrhain dysgwyr Mwy Galluog a Thalentog er mwyn sicrhau eu bod yn cyflawni eu haddewid.