Skip to content

Y Celfyddydau mewn Addysg yn Ysgolion Cymru

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Addysg a sgiliau.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ein hymateb i'r adroddiad annibynnol gan yr Athro Dai Smith.

Cafodd yr adroddiad annibynnol ar y Celfyddydau mewn Addysg yn Ysgolion Cymru ei gyhoeddi fis Medi 2013.

Cafodd yr adroddiad hwn ei gomisiynu ar y cyd gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau a'r Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth.  Hwn oedd yr adroddiad cyntaf i edrych yn fanwl ar y berthynas rhwng sectorau'r celfyddydau ac addysg yng Nghymru.   Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu'r adroddiad a'i argymhellion.  

Mae ein hymateb cychwynnol i bob un o'r 12 o argymhellion wedi'u nodi yn y ddogfen isod.  Bydd ein cynllun manwl ar gyfer gweithredu'r argymhellion hyn yn cael eu hamlinellu mewn Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Creadigol, i'w gyhoeddi yn ddiweddarach eleni.  Mae'r Gweinidog Addysg a Sgiliau a'r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon wedi mynegi eu hymrwymiad i gydweithio'n agos â'r sector celfyddydau a'r sector addysg, a phartneriaid allweddol eraill, wrth ddatblygu'r agenda hon.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i Estyn gynnal adolygiad arfer da o’r celfyddydau mewn ysgolion, gan ddechrau yn 2014.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Ymateb Llywodraeth Cymru (Maint ffeil: 114KB)