Skip to content

Tuag at 2030: Fframwaith ar gyfer datblygu system addysg ôl-orfodol o’r radd flaenaf i Gymru

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Addysg a sgiliau.

Dolenni perthnasol

Heddiw cyhoeddodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, y bydd awdurdod strategol newydd yn cael ei greu i oruchwylio sgiliau, cyllid ar gyfer ymchwil a'r sectorau addysg uwch a phellach...
Bydd y Comisiwn newydd yn gyfrifol am addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yn ogystal ag am oruchwylio gwariant ar ymchwil ac arloesi.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi ymateb i adroddiad yr Athro Ellen Hazelkorn ar ‘fframwaith ar gyfer datblygu system addysg ôl-orfodol o’r radd flaenaf’.

Ym mis Ionawr 2017, ymatebodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i adroddiad yr Athro Hazelkorn.

Darllenwch ddatganiad Ysgrifennydd y Cabinet yma (dolen allanol)

Derbyniodd Llywodraeth Cymru argymhellion yr adroddiad ac mae wedi ymateb ag ymgynghoriad ar bapur gwyn ynghylch cynigion ar gyfer diwygio'r system addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yng Nghymru ac ynghylch y ffordd y dylid goruchwylio a chydgysylltu ein gwariant ar ymchwil ac arloesi.

Cymerwch ran yn yr ymgynghoriad