Skip to content

Adroddiadau

 

Dyfodol y Cwricwlwm Addysg Rhyw a Pherthnasoedd yng Nghymru

04/01/18
Argymhellion y Panel Arbenigol ar Addysg Rhyw a Pherthnasoedd.
 

Tuag at 2030: Fframwaith ar gyfer datblygu system addysg ôl-orfodol o’r radd flaenaf i Gymru

05/07/17
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi ymateb i adroddiad yr Athro Ellen Hazelkorn ar ‘fframwaith ar gyfer datblygu system addysg ôl-orfodol o’r radd flaenaf’.
 

Gwasanaethau arbenigol ym maes anghenion addysgol arbennig - Cynllunio’r gweithlu

28/09/15
Cytunodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau i gynnal ymarfer cynllunio’r gweithlu ar gyfer gwasanaethau arbenigol sy’n cefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig (AAA).
 

Adolygiad o’r Addysg Uwch a ddarperir mewn Sefydliadau Addysg Bellach

01/07/15
Adolygiad sy’n ystyried sut y caiff cymwysterau addysg uwch ar lefelau 4 a 5 eu darparu mewn Sefydliadau Addysg Bellach.
 

Asesiad o ofynion datblygu gweithlu anghenion addysgol arbennig

26/03/15
Mae’r Gweinidog Addysg a Sgiliau wedi cytuno i adolygu sgiliau’r gweithlu addysg cyffredinol yng Nghymru mewn cysylltiad â darparu cymorth i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion addysgol arbennig (AAA).
 

Yr adolygiad o ddarpariaeth gydweithredol leol yng nghyfnod allweddol 4

08/10/13
Canfyddiadau’r grŵp gorchwyl a gorffen, yn dilyn eu hadolygiad o arlwy’r cwricwlwm lleol yng Nghyfnod Allweddol 4.
 

Adroddiad grŵp Cynghori'r Gweinidog dros Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau ar gyfer mis Ebril 2007 - Tachwedd 2007

12/03/08
Mae’r ail adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y materion allweddol a drafodwyd gan y Grŵp ac yn cynnwys, mewn atodiadiau, adroddiadau’r paneli unigol sy’n ymdrin â materion a drafodwyd yn ystod y tymor hwnnw.