Skip to content

Cod Trefniadaeth Ysgolion

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Cod Trefniadaeth Ysgolion yn gorfodi gofynion ac yn darparu canllawiau mewn perthynas â chynigion trefniadaeth ysgolion.

Daeth y cod i rym ar 1 Hydref 2013, ac mae’n berthnasol i bob cynnig sy’n ymwneud â threfniadaeth ysgolion, a gyhoeddir drwy hysbysiad statudol ar y diwrnod hwnnw neu wedyn.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Cod Trefniadaeth Ysgolion (Maint ffeil: 602KB)