Skip to content

Adroddiadau Blynyddol y Llywodraethwyr: Cylchlythyr 14/01 (diwygiwyd Tachwedd 2011)

Dolenni perthnasol

Ceir sawl rheoliad sy'n llywodraethu ein strategaeth rheoli gwybodaeth.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Cylchlythyr hwn yn rhoi canllawiau i ysgolion a Chyrff Llywodraethol ar gynnwys statudol Prosbectysau Ysgolion.

Mae llawlyfrau ysgolion yn cael eu llywodraethu gan Reoliadau Gwybodaeth Ysgolion (Cymru) 2011 sydd ar gael ar wefan legislation.gov.uk (Saesneg yn unig, dolen allanol).

Mae canllawiau cryno sy’n amlinellu gofynion y rheoliadau hyn ar gael yn ein adran Gwybodaeth a casglu data.

Noder: mae’r canllawiau cryno yn disodli rhai adrannau yn y cylchlythyr.