Skip to content

Cyhoeddiadau Addysg a Sgiliau

Yn cynnwys ein canllawiau polisi, cylchlythyron ac adroddiadau.

Cylchlythyrau Dysg

Rydyn ni’n cyhoeddi 2 gylchlythyr digidol ar gyfer y sector addysg a’r sector hyfforddiant.

Mae cylchlythyr wythnosol Dysg yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf ar ddatblygiadau ym maes addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Mae cylchlythyr misol Cyn-11 wedi ei dargedu at ymarferwyr yn y Cyfnod Sylfaen a’r Sector Cynradd.

Cofrestru ar gyfer cylchlythrau Dysg (dolen allanol)