Skip to content

Dysgu seiliedig ar waith

Mae dysgu seiliedig ar waith yn rhoi cyfle i weithwyr newydd ddysgu sgiliau hanfodol wrth weithio.

Mae llawer o raglenni dysgu seiliedig ar waith yn cefnogi rhyw 61,000 o ddysgwyr ar hyn o bryd. Darperir y rhaglenni hyn gan rwydwaith o ddarparwyr. Maent yn cynnwys:

Rydym yn ceisio bod mor agored â phosibl ynglŷn â’n gweithgareddau, ac yn rhoi gwybod i ddarparwyr dysgu am ein penderfyniadau drwy gyfrwng cylchlythyrau a chyhoeddiadau eraill. Rydym yn gofyn am eu barn ar faterion amrywiol mewn dogfennau ymgynghori.

Cysylltwch â ni

Dylid anfon unrhyw ymholiadau sy’n ymwneud â chontractau presennol a’r rownd nesaf o gontractau at askWBL@cymru.gsi.gov.uk.

Dylid anfon unrhyw ymholiadau sy’n ymwneud â data dysgu seiliedig ar waith at: LLWR@cymru.gsi.gov.uk.