Skip to content

Y Canolfannau

Rhwydwaith cenedlaethol yw Rhwydwaith Seren. Mae pob ysgol a choleg sydd â chweched dosbarth yn rhan o’r un ganolfan ranbarthol ar ddeg ledled Cymru.

Mae canolfannau Seren yn bartneriaethau gweithredol rhwng ysgolion a cholegau addysg bellach, a gefnogir gan lywodraeth leol, Llywodraeth Cymru a phrifysgolion blaenllaw. Mae’r partneriaid yn cydweithio, gan rannu adnoddau a phrofiad, i ddatblygu rhaglen o gymorth ar gyfer myfyrwyr uchel eu cyflawniad ar draws y rhanbarth.

Sir y Fflint a Wrecsam

Mae Canolfan Sir y Fflint/Wrecsam yn cynnwys yr ysgolion a’r colegau partner canlynol:

 • Ysgol Alun
 • Ysgol Uwchradd Castell Alun
 • Ysgol Uwchradd Cei Connah
 • Ysgol Uwchradd y Fflint
 • Ysgol Uwchradd Penarlâg
 • Ysgol Uwchradd Treffynnon
 • Ysgol Uwchradd John Summers
 • Ysgol Uwchradd Dewi Sant
 • Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn
 • Ysgol Maes Garmon
 • Ysgol Maelor
 • Ysgol Rhiwabon
 • Ysgol Morgan Llwyd
 • Coleg Cambria

I gael rhagor o wybodaeth am ganolfan Sir y Fflint/Wrecsam, cysylltwch â chydgysylltydd y ganolfan, John Williams ar 01978 295441 neu john1.williams@wrexham.gov.uk

Abertawe

Mae Canolfan Abertawe yn cynnwys yr ysgolion a’r colegau partner canlynol:

 • Ysgol yr Esgob Gore
 • Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan
 • Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe
 • Ysgol Tre-gŵyr
 • Ysgol Gyfun Treforys
 • Ysgol Olchfa
 • Coleg Gŵyr Abertawe

I gael rhagor o wybodaeth am ganolfan Abertawe, cysylltwch â chydgysylltydd y ganolfan, Felicity Padley ar 01792 890755 neu felicity.padley@gowercollegeswansea.ac.uk

Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful

Mae Canolfan Rhondda Cynon Taf / Merthyr Tudful yn cynnwys yr ysgolion a’r colegau partner canlynol:

 • Ysgol Gyfun Aberdâr
 • Ysgol Uwchradd Afon Taf
 • Ysgol Uwchradd yr Esgob Hedley
 • Ysgol Gyfun Bryn Celynnog
 • Ysgol Uwchradd Cardinal Newman
 • Coleg y Cymoedd
 • Ysgol Uwchradd Cyfarthfa
 • Y Coleg, Merthyr Tudful
 • Ysgol Gyfun Gymunedol Glyn Rhedynog
 • Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen
 • Ysgol Gyfun Aberpennar
 • Ysgol Uwchradd Pen-y-dre
 • Ysgol Uwchradd Pontypridd
 • Ysgol Uwchradd Sirol Gymunedol y Porth
 • Ysgol Uwchradd Sant Ioan y Bedyddiwr
 • Coleg Cymunedol Tonypandy
 • Ysgol Gyfun Tonyrefail
 • Ysgol Gyfun Treorci
 • Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
 • Ysgol Gyfun Garth Olwg
 • Ysgol Gyfun Llanhari
 • Ysgol Gyfun Rhydywaun
 • Ysgol Gyfun y Pant

I gael rhagor o wybodaeth am ganolfan Rhondda Cynon Taf/Merthyr Tudful, cysylltwch â chydgysylltydd y ganolfan, Stephen Parry-Jones ar 07855 186536 neu stephen.parry-jones@rctcbc.gov.uk

Consortia EAS (Sir Fynwy, Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili a Chasnewydd)

Mae Canolfan EAS yn cynnwys yr ysgolion a’r colegau partner canlynol:

 • Ysgol Abersychan
 • Ysgol Gyfun Abertyleri
 • Ysgol Bassaleg
 • Ysgol Uwchradd Bedwas
 • Ysgol Gyfun y Coed Duon
 • Ysgol Sefydledig Brynmawr
 • Ysgol Gyfun Caerllion
 • Ysgol Cil-y-coed
 • Ysgol Gyfun Cas-gwent
 • Coleg Gwent
 • Ysgol Croesyceiliog
 • Ysgol Uwchradd Cwmbrân
 • Ysgol Uwchradd Cwmcarn
 • Ysgol Uwchradd Dyffryn
 • Cymuned Ddysgu Ebwy Fawr – Uwchradd
 • Ysgol Gyfun Heolddu
 • Ysgol Gyfun y Brenin Harri’r VIII
 • Ysgol Gyfun Lewis i Ferched
 • Ysgol Lewis, Pengam
 • Ysgol Uwchradd Llanwern
 • Ysgol Uwchradd Llysweri
 • Ysgol Gyfun Trefynwy
 • Ysgol Trecelyn
 • Ysgol Uwchradd Casnewydd
 • Ysgol Gyfun Oakdale
 • Ysgol Gyfun Pontllanfraith
 • Ysgol Gyfun Rhymni
 • Ysgol Gyfun Gymunedol Rhisga
 • Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Alban
 • Ysgol Gyfun Sant Cenydd
 • Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Joseff
 • Ysgol Sant Julian
 • Ysgol Gyfun Sant Martin
 • Ysgol Gyfun Tredegar
 • Ysgol Gyfun Gorllewin Trefynwy
 • Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
 • Ysgol Gyfun Gwynllyw

I gael rhagor o wybodaeth am ganolfan EAS, cysylltwch â chydgysylltydd y ganolfan, Siân Farquharson ar 07904 644757 neu sian.farquharson@sewaleseas.org.uk

Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin

Mae Canolfan Sir Gaerfyrddin/Sir Benfro yn cynnwys yr ysgolion a’r colegau partner canlynol:

 • Coleg Sir Gâr
 • Ysgol Gyfun Emlyn
 • Ysgol Dyffryn Taf
 • Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth
 • Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin
 • Ysgol Maes y Gwendraeth
 • Ysgol Bro Dinefwr
 • Ysgol Dyffryn Aman
 • Ysgol Gyfun y Strade
 • Ysgol Bryngwyn
 • Ysgol Coedcae
 • Ysgol Glan-y-Môr
 • Ysgol Gatholig Sant John Lloyd
 • Coleg Sir Benfro
 • Ysgol Bro Gwaun
 • Ysgol Dewi Sant
 • Ysgol y Preseli
 • Ysgol Aberdaugleddau
 • Ysgol Penfro
 • Ysgol Greenhill
 • Ysgol Tasker Milward

I gael rhagor o wybodaeth am ganolfan Sir Gaerfyrddin/Sir Benfro, cysylltwch â chydgysylltydd y ganolfan, Julian Dessent ar 01267 246644 neu JDessent@carmarthenshire.gov.uk  

Castell-nedd Port Talbot, Powys a Phen-y-bont ar Ogwr

Dyma ysgolion a cholegau partner Canolfan Castell-nedd Port Talbot, Powys a Phen-y-bont ar Ogwr:

 • Ysgol Uwchradd Gatholig Archesgob McGrath
 • Ysgol Brynteg
 • Ysgol Gyfun Bryntirion
 • Coleg Cymunedol Y Dderwen
 • Ysgol Gyfun Cynffig
 • Ysgol Gyfun Maesteg
 • Ysgol Gyfun Pencoed
 • Ysgol Gyfun Porthcawl
 • Coleg Penybont
 • Canolfan Gatholig a Chweched Dosbarth Sant Joseff
 • Ysgol Gyfun Ystalyfera
 • Grwp NPTC Group
 • Ysgol Uwchradd Aberhonddu
 • Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt
 • Ysgol Uwchradd Caereinion 
 • Ysgol Uwchradd Crucywel
 • Ysgol Uwchradd Gwernyfed
 • Ysgol John Beddoes
 • Ysgol Uwchradd Llandrindod
 • Ysgol Uwchradd Llanfyllin
 • Ysgol Uwchradd Llanidloes
 • Ysgol Uwchradd y Drenewydd
 • Ysgol Uwchradd y Trallwng
 • Ysgol Bro Ddyfi
 • Ysgol Maes-y-Dderwen

I gael rhagor o wybodaeth am ganolfan Castell-nedd Port Talbot, Powys a Phen-y-bont ar Ogwr, cysylltwch ag un o gydgysylltwyr y ganolfan:

Powys – Joni Hughes – joni.hughes@powys.gov.uk neu 01597 826721
Pen-y-bont ar Ogwr – John Fabes – jfabes@cardiff.gov.uk neu 01597 826721
Castell-nedd Port Talbot – Kelly Fountain - Kelly.Fountain@nptcgroup.ac.uk neu 01639648000

Conwy a Sir Ddinbych

Dyma ysgolion a cholegau partner Canolfan Conwy a Sir Ddinbych:

 • Ysgol Uwchradd Eirias
 • Ysgol Aberconwy
 • Ysgol Bryn Elian
 • Ysgol Dyffryn Conwy
 • Ysgol Emrys Ap Iwan
 • Ysgol John Bright
 • Ysgol Y Creuddyn
 • Grwp Llandrillo Menai
 • Ysgol Uwchradd Gatholig y Bendigaid Edward Jones
 • Ysgol Uwchradd Dinbych
 • Ysgol Uwchradd Prestatyn 
 • Ysgol Uwchradd y Rhyl
 • Ysgol Santes Ffraid
 • Ysgol Brynhyfryd
 • Ysgol Dinas Brân
 • Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

I gael rhagor o wybodaeth am ganolfan Conwy a Sir Ddinbych, cysylltwch â chydgysylltydd y ganolfan, Christine Wynne ar 07785 942 381 neu yn c.wynne@gllm.ac.uk  

Gwynedd ac Ynys Môn

Dyma ysgolion a cholegau partner Canolfan Gwynedd ac Ynys Môn:

 • Ysgol Brynrefail
 • Ysgol Dyffryn Nantlle
 • Ysgol Dyffryn Ogwen
 • Ysgol Friars
 • Ysgol Syr Hugh Owen
 • Ysgol Tryfan
 • Ysgol Y Berwyn
 • Coleg Menai
 • Coleg Meirion Dwyfor
 • Ysgol David Hughes
 • Ysgol Gyfun Llangefni
 • Ysgol Syr Thomas Jones
 • Ysgol Uwchradd Bodedern
 • Ysgol Uwchradd Caergybi

I gael rhagor o wybodaeth am ganolfan Gwynedd ac Ynys Môn, cysylltwch â chydgysylltydd y ganolfan, Elfed T Morris ar 01286 679925 neu ElfedMorris@gwynedd.llyw.cymru / consortiwmol16@gwynedd.llyw.cymru  

Caerdydd

Dyma ysgolion a cholegau partner Canolfan Caerdydd:

 • Ysgol Uwchradd Cantonian
 • Ysgol Uwchradd Cathays 
 • Ysgol Uwchradd Caerdydd
 • Ysgol Uwchradd Fitzalan
 • Ffederasiwn y Gorllewin (Coleg Cymunedol Michaelston a Ysgol Uwchradd Glyn Derw)
 • Ysgol Uwchradd Llanisien
 • Ysgol Gyfun Radur
 • Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant
 • Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Esgob Llandaf
 • Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd
 • Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf
 • Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr
 • Coleg Catholig Dewi Sant
 • Coleg Caerdydd a'r Fro

I gael rhagor o wybodaeth am ganolfan Caerdydd, cysylltwch â chydgysylltydd y ganolfan, Julie Elliott ar 02922 330788 neu yn Julie.Elliott@cardiff.gov.uk  

Ceredigion

Dyma ysgolion a cholegau partner Canolfan Ceredigion:

 • Ysgol Penweddig
 • Ysgol Aberaeron
 • Ysgol Bro Pedr
 • Ysgol Aberteifi
 • Ysgol Bro Teifi

I gael rhagor o wybodaeth am ganolfan Ceredigion, cysylltwch â chydgysylltydd y ganolfan, Elen Mair Jones ar 01970 633639 neu yn elenmair.jones@ceredigion.gov.uk

Brow Morgannwg

Dyma ysgolion a cholegau partner Bro Morgannwg:

 • Y Barri
 • Bryn Hafren
 • Y Bont-faen
 • Llanilltud Fawr
 • St Cyres
 • Stanwell
 • Bro Morgannwg
 • Coleg Caerdydd a’r Fro

I gael rhagor o wybodaeth am ganolfan Bro Morgannwg, cysylltwch â chydgysylltydd y ganolfan, Nisha Shukla ar 01446 709457 neu yn nshukla@valeofglamorgan.gov.uk