Skip to content

Cysylltiadau â Diwydiant

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Rhwydwaith Seren.

Nid yw datblygu doniau myfyrwyr o Gymru yn diweddu â’r brifysgol. Rydym am i’n cyflawnwyr uchel gyrraedd eu potensial drwy gydol eu gyrfaoedd hefyd.

Yn ystod y flwyddyn nesaf, bydd Rhwydwaith Seren yn gweithio gyda diwydiannau yng Nghymru i ddatblygu cysylltiadau agos rhwng busnesau, ysgolion, colegau a myfyrwyr.

Gallai cyfleoedd am leoliadau, mentora a chynlluniau hyfforddi helpu i wella sgiliau myfyrwyr a’u paratoi ar gyfer cyflogaeth raddedig ar yr un pryd â rhoi cyfle i gwmnïau yng Nghymru gael mynediad at raddedigion disgleiriaf Cymru yn y dyfodol.

Gallai gweithwyr o’r cwmnïau hyn wirfoddoli i fod yn fentoriaid ar gyfer Rhwydwaith Seren, gan roi cyfle i fyfyrwyr gysylltu â graddedigion ysbrydoledig mewn rolau proffesiynol a dealltwriaeth o’r gyrfaoedd amrywiol sydd ar gael yng Nghymru.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ffurfio partneriaeth â Rhwydwaith Seren neu os hoffech gael gwybod mwy am y gwasanaethau mentora sydd ar gael, cysylltwch â SERENNetwork@Wales.gsi.gov.uk

Gwiriwch yr adran hon yn rheolaidd oherwydd bydd ein gwaith gyda diwydiannau’n datblygu yn ystod y misoedd i ddod a byddwn yn rhoi diweddariadau ar ein cynnydd.