Skip to content

Fframwaith Cynllunio a Chyllido Ôl-16 - Y Cyfeiriadur Rhaglenni

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Cynllunio a Chyllido Ôl-16.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cyfeiriadur sy’n cynnwys gwybodaeth am y rhestr gyfredol o raglenni sy’n gymwys i gael cyllid ôl-16.

Rhaglenni ydy’r prif gyfrwng cynllunio, dyrannu, darparu a monitro o dan y fframwaith cynllunio a chyllido newydd. Bydd gan bob rhaglen werth ariannu a gaiff ei ddefnyddio i gynllunio, monitro a rhoi cyfrif am y cyllid a gaiff ei ddefnyddio. Ar gyfer 2017/18 dim ond rhaglenni cymwys a gaiff eu hariannu.

Mae’r fersiwn ddiweddaraf o'r cyfeirlyfr rhaglenni yn rhestru'r rhaglenni a fydd yn gymwys am gyllid ac mae'n nodi'r gofynion ar gyfer bob rhaglen gymwys. Caiff y cyfeiriadur ei ddiweddaru’n rheolaidd er mwyn cynnwys newidiadau i fanylion rhaglenni, rhaglenni sy’n cael ei hychwanegu a rhaglenni sy’n cael eu dileu.

Cyflwynir y cyfeirlyfr fel cyfres o 12 o feysydd pwnc sector ac mae'n cynnwys adran ar gyfer rhaglenni addysg gyffredinol. Mae'r penodau y gellir eu lawrlwytho ar y tudalennau nesaf yn disodli unrhyw fersiynau hŷn o'r cyfeirlyfr rhaglenni, a gyhoeddwyd am y tro cyntaf fis Mehefin 2013.

Darperir nodyn cefndir i gyd-fynd â’r cyfeiriadur rhaglenni.  Noda hwn yr wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn ag y cyfeiriadur ynghyd â chefndir, cynnwys, a llwybr datblygu'r cyfeiriadur rhaglenni.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch cynnwys y cyfeiriadur rhaglenni, anfonwch e-bost at: Post16planningandfunding@cymru.gsi.gov.uk