Skip to content

Cynllun Gweithredu’r Cyfnod Sylfaen

Dolenni perthnasol

Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r cynllun yn nodi dull cenedlaethol i wella'n barhaus y modd y mae cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen ar gyfer plant tair i saith oed yn cael ei gweithredu yn ein hysgolion a meithrinfeydd.

Mae'r cynllun wedi cael ei ddatblygu gyda grŵp eang o randdeiliaid dan arweiniad grŵp arbenigol ac mae'n nodi'r camau gweithredu allweddol sydd angen eu cymryd mewn perthynas ag agweddau y mae angen inni ganolbwyntio arnynt.

Bydd nifer o'r dulliau sylfaenol a ddefnyddir yn y Cyfnod Sylfaen, gan gynnwys dysgu drwy brofiad, yn cael eu defnyddio ar draws y cwricwlwm newydd i gyd. Felly, mae'n bwysig ein bod yn parhau i wella dulliau addysgu a dysgu yn y Cyfnod Sylfaen, fel ein bod yn gallu adeiladu'r cwricwlwm newydd ar sylfaen gadarn o arferion da.

Lawrlwytho Dogfen