Skip to content

Pwyllgor Craffu Cymraeg i Oedolion

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gwybodaeth am y pwyllgor a benodwyd i graffu ar waith y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.
Yn dilyn sefydlu’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, mae Llywodraeth Cymru wedi penodi aelodau i Bwyllgor Craffu i gynghori ar faterion megis gwerth am arian a sut y mae’r Ganolfan yn ymateb i bolisiau Llywodraeth Cymru. 

Mae cylch gorchwyl a gwybodaeth am yr aelodau i’w gweld yn y dogfennau isod.